New items
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Numerical Methods for Chemical Engineering : Applications in MATLAB
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi