Nowości
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Poradnik służby BHP
Terror\terroryzm : studium przypadku
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce