New items
Electrical fires and explosions
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB