Nowości
Posłuszni do bólu
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Sobotta atlas anatomii człowieka
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński