New items
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej