New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Drzewa Polski i Europy