New items
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Katastrofy. 2,
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce : zarys problematyki