New items
Nowoczesny trening funkcjonalny : trenuj efektywniej i zmniejsz ryzyko kontuzji. Filmy prezentujące 71 ćwiczeń na stronie www
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne