New items
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze