New items
Ochrona danych osobowych w służbach mundurowych
Logistyka w wybranych służbach mundurowych : straż pożarna
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń