New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy