New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
zagrożenia
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Drzewa : łatwe rozpoznawanie
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów