Nowości
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9