New items
Implikacje decyzji politycznych i działań militarnych w Libii dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Niepewność w społeczeństwie współczesnym : studium socjopedagogiczne
Od klasycznego do zintegrowanego zarządzania procesowego w organizacjach
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Bezpieczeństwo informacyjne państwa : wybrane problemy