New items
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja