New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Racja stanu Polski w Unii Europejskiej
Systemy fotowoltaiczne
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów