New items
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa