New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Electrical fires and explosions
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Drzewa Polski i Europy