New items
Reliability Data on Fire Sprinkler Systems : Collection, Analysis, Presentation, and Validation
Terrorism Handbook for Operational Responders
Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego
Projektowanie instalacji elektrycznych oraz dobór urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w pytaniach i odpowiedziach
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje