New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach
Katastrofy. 2,
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu