New items
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland