Nowości
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
ABC intensywnej terapii
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia