New items
Ochrona własności intelektualnej
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty