Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
45 lat Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Simpson medycyna sądowa