Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Anestezjologia
No cover
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej