New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej : sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non profit
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Epidemie: prawdziwe zagrożenia i fałszywe alarmy : od ptasiej grypy po COVID-19