Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Okulistyka
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,