New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
W oblężeniu : życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,