New items
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego