Nowości
EKG to proste
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy