New items
Efektywność sieci publicznych : podejście wielopoziomowe
e-Matematyka wspomagająca ekonomię
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu