New items
Drzewa : łatwe rozpoznawanie
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Prawo urzędnicze
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski