Nowości
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty