New items
Katastrofy. 2,
Zarządzanie kryzysowe zintegrowane
Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi
Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego : wyzwania badawcze