Nowości
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce