New items
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań