New items
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Niepewność w społeczeństwie współczesnym : studium socjopedagogiczne
Dobór i zasady rozmieszczania znaków bezpieczeństwa : ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja i techniczne środki ochrony przeciwpożarowej w budynkach ZL i PM w oparciu o aktualne regulacje prawne i wiedzę techniczną
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi