New items
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,