New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego