Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa