Nowości
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza