Nowości
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym