New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Pediatria
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
No cover
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej