New items
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii