New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Studenckie prace naukowe