New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Terrorism Handbook for Operational Responders