New items
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
Modelowanie konstrukcji budowlanych
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Aerosol technology : properties, behavior, and measurement of airborne particles
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2