New items
Terrorism Handbook for Operational Responders
Hazardous Materials Response and Operations
Zarządzanie : wybrane kwestie
Dobór i zasady rozmieszczania znaków bezpieczeństwa : ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja i techniczne środki ochrony przeciwpożarowej w budynkach ZL i PM w oparciu o aktualne regulacje prawne i wiedzę techniczną
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu