New items
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Drzewa : łatwe rozpoznawanie
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu