Nowości
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Położnictwo i ginekologia
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego