Nowości
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Poradnik służby BHP
Interna Harrisona. tom I
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1